Nadační programy - Granty

Nadace "HELP" se orientuje především na projekty, které odpovídají základnímu účelu nadace. Aktivně podporujeme zdravotně postižené děti, vesměs pocházející ze sociálně slabších poměrů, mladé sportovce, talentované umělce a studenty, kterým nadační příspěvky umožňují aktivní zapojení v těch oblastech života, které jsou pro jejich šťastnější vrstevníky snáze dostupné, často naprosto samozřejmé.

Grantová politika Nadace "HELP" je zaměřena do následujících oblastí: