obnova historických tradic

Jedním z pilířů grantové politiky nadace je účast na projektu, jehož cílem a nosnou myšlenkou je obnovení dnes již poněkud zašlé slávy tradic českého a československého motorsportu. Ještě v dobách nedávno minulých se na tuzemských okruzích, ale i v zahraničí proháněli slavní českoslovenští jezdci a svými excelentními výsledky šířili slávu a věhlas nejen našeho motocyklového sportu, ale i kvalitu našich závodních strojů.