sport

Sport je nejmasovější a bezesporu zdraví nejlépe vyhovující volnočasovou aktivitou. Granty v oblasti sportu jsou určeny především právnickým osobám a občanským sdružením, podporujícím sportování bez ohledu na odvětví, věkovou strukturu, či dosahované výsledky. Příjemcem mohou být i talentovaní jedinci, jimž právě nedostatek finančních prostředků brání v naplnění jejich možností.