vzdělávání

Formou jednorázových, či opakovaných příspěvků podporujeme talentované studenty v různých oblastech lidského vědění. Cílem tohoto grantu je především rozvoj a podpora specifických osobnostních vlastností a dovedností jedinců, u nichž je předchozím studiem dána určitá jistota, že získanou odbornost uplatní a budou dále rozvíjet ve svém oboru.