Základní dokumenty nadace

  • Nadační listina - úplné znění (formát pdf zde)
  • Statut nadace - úplné znění (formát pdf zde)
  • Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku - grantu (vzor formuláře formát pdf zde)