Stručně o Nadaci "HELP"

Nadace "HELP" byla založena "Nadační listinou" dne 19.listopadu 2009 podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a dnem 8.12.2009 byla zapsána do oddílu N, vložka 769 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Účel Nadace "HELP"

Shromažďování finančních prostředků za účelem zajištění financování léčebných, sociálních nebo materiálních potřeb osob se zdravotním, fyzickým, či duševním postižením a finančních nebo materiálních potřeb osob nacházejících se v krizové, či tíživé nebo problematické životní situaci, uspokojování finančních nebo materiálních potřeb právnických osob, zejména občanských sdružení, obecně prospěšných společností, spolků a nadací zabývajících se obecně prospěšnou činností, charitativní činností, poskytováním veřejných služeb, jakož i uspokojováním finančních nebo materiálních potřeb osob fyzických, či právnických podporujících rozvoj vědy, vzdělání, kultury, tělovýchovy, sportu a aktivního využití volného času.

"Svými dobročinnými aktivitami Nadace "HELP" umožňuje a napomáhá řadě občanů a zájmovým sdružením naplnit jejich jinak obtížně realizovatelné projekty".