Naší přispěvatelé

Správní rada Nadace "HELP" si velice váží podpory všech dárců, kteří se v uplynulém období rozhodli podpořit smysl nadace a svými laskavými a štědrými dary umožnili plnit její poslání.

Věříme, že si svou přízeň zachováte i v následujícím období a svou vzácnou podporou nám umožníte realizovat, či se alespoň částečně podílet na projektech, které mají svůj smysl.

UPŘÍMNĚ VÁM DĚKUJEME!!!

 

Nadaci "HELP" můžete podpořit zasláním finančních prostředků v libovolné výši na konto:

233611275/0300

 

Dárce, kteří chtějí využít daňového zvýhodnění, tedy možnosti odečíst hodnotu daru od základu daně z příjmů, jak upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, zdvořile žádáme, aby nám vhodnou formou sdělili své jméno a adresu, kam jim můžeme zaslat potvrzení o přijetí daru, případně jiné informační materiály nadace.

Pokud si dárce přeje zachovat anonymitu, je nadace povinna jeho anonymitu zachovat (§ 25, odst. 2. zák.č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech)