kultura

Kulturní grant je určen k finanční podpoře zejména mladých jedinců a zájmových skupin rozvíjejících umělecké nadání a tvořivost dětí a mládeže.