zdravotnictví

Prostřednictvím zdravotnických zařízení, či jejich zřizovatelů finančně podporujeme akce organizované především pro děti ze sociálně slabších poměrů.